Ny bok om civilt försvar och beredskap (Open Access)

Civilt försvar och katastrofberedskap är idag mer aktuellt än någonsin. Nya satsningar på totalförsvar och motståndskraft sätter sin prägel på politik, teknologi, kultur och ekonomi i många länder i Europa. Men hur kan dagens satsningar förklaras och förstås i relation till gårdagens? Den nyutkomna antologin Cold War Civil Defence in Western Europe: Sociotechnical Imaginaries of Survival and Preparedness samlar ett antal forskare för att synliggöra väsentliga historiska likheter och skillnader mellan olika västeuropeiska länders förhållningssätt och vardagskultur.

I olika kapitel täcks perioden från andra världskrigets slut till kalla krigets upplösning kring 1990. Boken behandlar föreställningarna om kärnvapenkrig och civilförsvar i NATOs sammanträdesrum, kvinnliga försvarsfrivilliga i Nederländerna, antikärnvapenaktivism och civilförsvarsvägran bland läkare i Schweiz, övningsarkitektur och ruinstäder i Danmark, lokal civilförsvarsplanering och narrativa scenarier i Liverpool, hur krigserfarenheterna präglade civilförsvarets organisering i Västtyskland, civilförsvarspropaganda på biograf och television, samt dagens minnen av civilförsvarsevenemang och övningar i Sverige och Storbritannien. Samtliga kapitel förhåller sig till ett gemensamt teoretiskt ramverk och begreppet ”sociotechnical imaginaries”, formulerat av den ledande STS-forskaren Sheila Jasanoff. Begreppet fångar dynamiken mellan sociala och politiska framtidsvisioner och hur de förankras i det materiella och teknologiska.

Boken, som är ett resultat av arbetet inom ett transnationellt nätverk av civilförsvarshistoriker verksamt sedan 2017, är redigerad av Marie Cronqvist (Lund), Rosanna Farbøl (Århus) och Casper Sylvest (Odense) och utgiven på Palgrave Macmillan. Den finns tillgänglig Open Access tack vare ett generöst bidrag ur Lunds universitets bokfond.

Boken finns att ladda ned här: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-84281-9

januari 18, 2022

Inlägget postades i

Nya böcker