Ny bok om Erik XIV: Royal Marginalia – Erik XIV of Sweden as a Reader (open access)

Erik XIV har gått till historien som skandalregent: en kung som gifte sig långt under sin ställning, fängslades, blev vansinnig, och till sist förgiftades, enligt traditionen med ärtsoppa som kryddats grundligt med arsenik. Erik XIV var emellertid också en lärd renässansfurste, men den sidan av honom hamnar ofta i skuggan av hans dramatiska liv. I den senaste monografin i Studia Graeca et Latina Lundensia, Royal Marginalia, är det hans lärda aktiviteter som står i fokus, närmare bestämt kommentarer och teckningar (marginalia).

De böcker som varit viktigast i den här undersökningen är två historiska verk på latin: Johannes Magnus (1488–1544) Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus om Sveriges historia och Marcantonius Sabellicus (c. 1436–1506) universalhistoria Enneades. Dessa är två av de fyra återstående kända volymerna ur Eriks bibliotek, som 1568 innehöll 217 titlar i alla upptänkliga ämnen.

Teckningarna, ett trettiotal olika och sammanlagt närmare 400, finns i marginalen bredvid understrykningar i texten. Min undersökning av teckningarna och understrykningarna visar att teckningarna fungerar som symboler som visar vad understrykningen handlar om. Det är alltså ett symbolsystem, inte klotter för att få tiden att gå. Erik markerade till exempel segrar med ett upprättstående svärd, kärlek med ett hjärta, hat med ett uppochnedvänt hjärta, exempel på gott regentskap med en krona, och så vidare. För att hitta information bläddrar man i boken, med blicken fäst i yttermarginalen, i jakt på symbolen som markerar det man söker. Det handlar alltså om en rudimentär sökmotor, ett system för att organisera och lokalisera information. Systemet är dessutom högst personligt eftersom Erik själv låg bakom symbolerna; varifrån inspirationen till dem kom har också undersökts i Royal Marginalia. Det gör att man också kan se symbolerna sammantagna som ett slags intellektuellt porträtt av kungen: vad intresserade honom nog för att få en egen symbol?

Astrid Nilsson

Boken finns tillgänglig för fri nedladdning via skriftseriernas hemsida.

november 8, 2021

Inlägget postades i

Nya böcker