Ny bok om mediernas historia (open access)

Boken Mediernas historia: Från big bang till big data är den senaste i skriftserien Mediehistoriskt arkiv (http://mediehistorisktarkiv.se). Med drygt 40 utgivna volymer sedan skriftserien startade 2006 – alla mer eller mindre fokuserade fallstudier eller sammanhållna antologier – tycker vi författare att det är dags för en syntes. Boken är tänkt att kunna användas som kurslitteratur inom ämnen som har behov av mediala perspektiv på historia eller att sätta in medier i historiska sammanhang. Den kan såklart även läsas av alla med mediehistoriskt intresse och som vill ha en kortfattad översikt.

Många upplever i dag att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men det är en erfarenhet som delas med människor i det förflutna. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och kultur måste vi gå mycket långt tillbaka i historien. I boken framhäver vi inte minst de ”gråa” vardagsmedier som varit förutsättningen för administration och bokföring, religiös kommunikation och politisk styrförmåga. Exemplen utgörs bland annat av lerpolletter i Mesopotamien, medeltida kyrkklockor och inkarikets talande knutar.

Mediehistoriska perspektiv kan anläggas på snart sagt vilka historiska fenomen som helst. Dessutom är det förflutna tillgängligt för oss endast i medierad form, om det så gäller antikt klotter, hällristningar, dammiga brevsamlingar, sönderfallande tidningslägg, muntliga berättelser eller förra veckans Youtubeklipp. Där det till synes har saknats medier, där har forskare inte sällan betraktat lämningar som medier. Charles Darwin beskrev geologiska skikt som kapitel i en historiebok, en senare kollega talar om stenar som ”jordens arkivarier”. DNA-sekvenser har på motsvarande sätt tolkats både som telegrafmeddelande från det förflutna och som meningar i ”livets bok”. Mediehistoria är kort sagt ingen specialgren eller underavdelning till någon förment allmän och viktigare historia.

I 44 avsnitt – med 17 insprängda klassikerrutor som presenterar betydelsefulla forskare och deras perspektiv – belyser vi olika mediekulturers särprägel samtidigt som vi lyfter fram hur ett myller av medier alltid har präglat dessa kulturer. Och i stället för att framhäva historiska brott och revolutioner synliggör vi kontinuiteter i fråga om hur medier har etablerats, brukats och förändrats. Relationen mellan vår samtids så kallade sociala medier och traditionella massmedier utgör endast ett exempel på den komplex väv av sinsemellan hopflätade kommunikationsformer som historien består av.

Mediernas historia finns fritt tillgänglig att ladda ner från skriftseriernas hemsida. Klicka här!

En recension i senaste numret av Respons (http://tidskriftenrespons.se) sammanfattar sina intryck av boken så här: ”Den lär bli en självklar referens på ett samtidens viktigaste kunskapsfält.”

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell och Pelle Snickars

juni 15, 2020

Inlägget postades i

Nya böcker