Religion utan tro? Ny avhandling i teoretisk filosofi

Vad krävs egentligen för att det ska vara rationellt att vara religiös? Enligt den traditionella uppfattningen måste man ha rätt trosföreställningar: bara om du verkligen tror att Gud finns kan du vara religiös. Om vi talar om kristendomen skulle många nog mena att man dessutom behöver tro saker som att Jesus är Guds son som uppstått ifrån de döda.

I dagens sekulariserade värld är religiös tro i den bemärkelse vi talar om här allt annat än självklar. Om vi väger de förnuftsmässiga skäl vi har för att tro att Gud eller någon motsvarande ”ultimat verklighet” existerar, mot de skäl vi har emot att tro något sådant, är det svårt att dra några konklusiva slutsatser åt något håll. Utifrån vårt nuvarande kunskapsläge verkar det vara bäst att vara agnostiker, snarare än att helhjärtat omfamna vare sig religiös tro eller ateism.

Men om agnosticismen är det mest rationella förhållningssättet till religiösa trossystem, betyder det att bara den som gör avkall på sitt förnuft kan vara religiös? Enligt den traditionella uppfattningen blir detta givetvis konsekvensen: eftersom agnostikern saknar religiös tro kan hon inte vara religiös. Den grundläggande utgångspunkten i Beyond Belief är att den traditionella uppfattningen är felaktig.

Avhandlingen handlar om religion utan tro, med fokus på religiös icke-doxasticism. Enligt icke-doxasticism kan även en agnostiker vara religiös, då tro (i bemärkelsen ”faith”) inte kräver tro (i bemärkelsen ”belief”). Agnostisk religiositet grundas på mer osäkra attityder än regelrätt tro, såsom hopp eller hypotetiska antaganden. Det viktiga är att agnostikern ser det som en öppen och önskvärd möjlighet att religionen är sann. I avhandlingen diskuterar jag frågor som hur icke-doxastisk tro (faith) bör förstås och vad som krävs för att den ska vara rationell. Jag intresserar mig också för hur icke-doxasticism kan avgränsas ifrån ren fiktionalism, och vilket slags religion agnostikern bör inrikta sig på.

Carl-Johan Palmqvist

Disputationen i teoretisk filosofi äger rum 30 oktober.

Beyond Belief. On the Nature and Rationality of Agnostic Religion är en sammanläggningsavhandling. Du kan ladda ner avhandlingens kappa här.

oktober 13, 2020

Inlägget postades i

Nya avhandlingar