Sida 1 / 2

november 15, 2023 | ht-bok

Ny avhandling i Arabiska (open access)

En titt på medeltida medicin genom åderlåtning I historiens skattkammare gömmer sig många spännande upptäckter, och en sådan skatt är Abū Bakr Muḥammad ibn …
  • Nya avhandlingar
0 Kommentarer
juni 15, 2023 | ht-bok

Ny avhandling i Svenska om SAOB (open access)

I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) beskrivs ord i det svenska språket från 1520-talet fram till våra dagar. Stort utrymme ägnas åt ordens betydelser och …
  • Nya avhandlingar
  • Nya böcker
0 Kommentarer
mars 13, 2023 | ht-bok

Ny avhandling i nordiska språk (open access)

I modern svenska är möjligheten att variera ordföljden begränsad. Till exempel kan man i satser av typen Anders vill inte laga cykeln, där cykeln …
  • Nya avhandlingar
  • Nya böcker
0 Kommentarer
mars 13, 2023 | ht-bok

Ny avhandling i Historia (open access)

I min avhandling Framtidens fragmentering: Sekretariatet för framtidsstudier och välfärdssamhällets dilemman under det långa 1970-talet undersöker jag den statliga framtidsstudieverksamhet som tillkom på initiativ …
  • Nya avhandlingar
  • Nya böcker
0 Kommentarer
november 28, 2022 | ht-bok

Ny avhandling i Utbildningsvetenskap (open access)

I avhandlingen Gemenskapens gränser: stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan undersöker jag skolvardagen så som den framträder i erfarenheter gjorda av elever med svåra …
  • Nya avhandlingar
0 Kommentarer
oktober 20, 2020 | ht-bok

Ny avhandling i mänskliga rättigheter (open access)

Vad är det med fotografi som gör det så självklart i mänskliga rättighetsaktivism? Och vilka minnen och historier om våld och förtryck möjliggörs genom …
  • Nya avhandlingar
0 Kommentarer
oktober 13, 2020 | ht-bok

Religion utan tro? Ny avhandling i teoretisk filosofi

Vad krävs egentligen för att det ska vara rationellt att vara religiös? Enligt den traditionella uppfattningen måste man ha rätt trosföreställningar: bara om du …
  • Nya avhandlingar
0 Kommentarer