Ny avhandling i Arabiska (open access)

En titt på medeltida medicin genom åderlåtning

I historiens skattkammare gömmer sig många spännande upptäckter, och en sådan skatt är Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyāʾ al-Rāzīs bok Maqāla fī l-Faṣd som utforskar konsten av åderlåtning. Al-Rāzī (865-925) var en framstående persisk läkare och vetenskapsman verksam i det dåtida centrumet av Abbasidkalifatet, Bagdad, samt i sin hemstad Rayy. Han var en aktiv kliniker och författare som utforskade ämnen från musik och botanik till teologi, alkemi och medicin.

Varför är denna avhandling så intressant? Därför att den ger oss en inblick i medeltida medicinska metoder med fokus på åderlåtning. Det medicinska ramverket, humoralpatologi, sätter individen i fokus och öppnar vår förståelse för de antika medicinska principerna som lever kvar i folkmedicin runt världen samt i vårt språk, till exempel i ord som ‘flegmatisk’ och ‘melankolisk’. Genom att analysera textens innehåll får vi insikter i det medicinska tänkandet från antikens dagar fram till relativt sent. Texten tar upp även ämnen som balanserad diet, behandling med medicinska växter samt koppning, som även den lever kvar bland vissa kretsar.

Utöver en textkritisk edition inkluderar avhandlingen en översättning till engelska för att göra denna unika text tillgänglig för allmänheten, kommentarer för fördjupad förståelse av det medicinska ramverket, samt ett antal listor på medicinska växter, instrument, människor, platser och recept för huskurer. Denna avhandling kan ses som en resa tillbaka i tiden som belyser vår medicinska historia och al-Rāzīs värld, en resa som ger oss insikter i vårt kulturella arv som fortfarande påverkar oss även idag. Inte minst betonar denna avhandling vikten av att studera, redigera och översätta gamla handskrifter.

Juhan Björn

Avhandlingen är utgiven i serien Studia Orientalia Lundensia. Nova Series och finns tillgänglig open access här.

november 15, 2023

Inlägget postades i

Nya avhandlingar