Sida 1 / 5

juni 20, 2023 | ht-bok

Fler nya böcker från Kriterium (open access)

Nya böcker från Kriterium finns nu tillgängliga open access. Läs mer och ladda ner från Kriterium.se. Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning …
 • Nya böcker
0 Kommentarer
juni 15, 2023 | ht-bok

Ny avhandling i Svenska om SAOB (open access)

I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) beskrivs ord i det svenska språket från 1520-talet fram till våra dagar. Stort utrymme ägnas åt ordens betydelser och …
 • Nya avhandlingar
 • Nya böcker
0 Kommentarer
juni 13, 2023 | ht-bok

Nya avhandlingar från arkeologi (open access)

Avhandlingarna kan laddas ner open access från skriftseriernas hemsida. The dissertations are available open access. Documenting, Interpreting, Publishing, and Reusing. Linking archaeological reports and …
 • Nya böcker
0 Kommentarer
juni 13, 2023 | ht-bok

Nya böcker från Kriterium (open access)

Nya böcker från Kriterium finns nu tillgängliga open access. Läs mer och ladda ner från Kriterium.se. Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning …
 • Kriterium
 • Nya böcker
0 Kommentarer
mars 13, 2023 | ht-bok

Ny avhandling i nordiska språk (open access)

I modern svenska är möjligheten att variera ordföljden begränsad. Till exempel kan man i satser av typen Anders vill inte laga cykeln, där cykeln …
 • Nya avhandlingar
 • Nya böcker
0 Kommentarer
mars 13, 2023 | ht-bok

Ny avhandling i Historia (open access)

I min avhandling Framtidens fragmentering: Sekretariatet för framtidsstudier och välfärdssamhällets dilemman under det långa 1970-talet undersöker jag den statliga framtidsstudieverksamhet som tillkom på initiativ …
 • Nya avhandlingar
 • Nya böcker
0 Kommentarer
november 28, 2022 | ht-bok

Ny avhandling i Utbildningsvetenskap (open access)

I avhandlingen Gemenskapens gränser: stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan undersöker jag skolvardagen så som den framträder i erfarenheter gjorda av elever med svåra …
 • Nya avhandlingar
0 Kommentarer
oktober 4, 2022 | ht-bok

Nytt standardverk inom bokhistoria (open access)

Bokhistoria har varit ett undervisnings- och forskningsämne i Lund i över tre decennier. Ämnet är inne på sin tredje professor och det har producerat …
 • Nya böcker
0 Kommentarer