Ny antologi om humaniora i välfärdssamhället (open access)

Forskare vid Centrum för kunskapshistoria har nyligen utkommit med antologin Humaniora i välfärdssamhället: Kunskapshistorier om efterkrigstiden (Makadam). I denna bok belyses de mångskiftande roller som humanister hade i det svenska välfärdssamhället under efterkrigstiden. Detta samhälle har ofta setts domineras av en instrumentell kunskapssyn som premierade samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, men bidragen i denna bok visar vilken betydelsefull roll som humaniora spelade i det svenska folkhemmet. Olika humanistiska kunskapsformer och kunskapsaktörer ingick i stora nätverk och satte tydliga avtryck i offentlighet och samhällsliv. Bilden av humanioras marginalisering och kris under efterkrigstiden måste således problematiseras.

Antologin samlar ett tjugotal författare från ett antal humanistiska discipliner (historia, idéhistoria, mediehistoria, litteraturvetenskap, arkeologi, pedagogik etc.). Mycket av den aktuella forskning om humanioras historia som bedrivs i Sverige i dag förs här samman och sätts i relation till internationella diskussioner inom fält som humanioras historia, kunskapshistoria med flera. Boken utgör en syskonbok till monografin Humanister i offentligheten som utkom 2022.

Redaktörer för boken är Johan Östling, Anton Jansson och Ragni Svensson Stringberg. Från HT medverkar därutöver Marie Cronqvist, Karl Haikola, Isak Hammar, David Larsson Heidenblad och Hampus Östh Gustafsson.

Humaniora i välfärdssamhället är publicerad via Kriterium och fritt tillgänglig (open access): https://www.kriterium.se/site/books/e/10.22188/kriterium.49/

Boken presenteras även i ett avsnitt av podden HT-samtal: https://soundcloud.com/ht-samtal/humaniora-i-valfardssamhallet-med-anton-jansson-och-johan-ostling

november 6, 2023

Inlägget postades i

Kriterium Nya böcker