Sida 1 / 1

november 6, 2023 | ht-bok

Ny antologi om humaniora i välfärdssamhället (open access)

Forskare vid Centrum för kunskapshistoria har nyligen utkommit med antologin Humaniora i välfärdssamhället: Kunskapshistorier om efterkrigstiden (Makadam). I denna bok belyses de mångskiftande roller …
 • Kriterium
 • Nya böcker
0 Kommentarer
juni 13, 2023 | ht-bok

Nya böcker från Kriterium (open access)

Nya böcker från Kriterium finns nu tillgängliga open access. Läs mer och ladda ner från Kriterium.se. Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning …
 • Kriterium
 • Nya böcker
0 Kommentarer
september 20, 2022 | ht-bok

Nya böcker från Kriterium

Två nya böcker från Kriterium finns nu tillgängliga open access. Läs mer och ladda ner från Kriterium.se. Genom analyser av kvinnliga författares samtidsskildringar fördjupar Under beredskap …
 • Kriterium
 • Nya böcker
0 Kommentarer
oktober 5, 2021 | ht-bok

Nya böcker från Kriterium

Tre nya böcker från Kriterium finns nu tillgängliga open access. Läs mer och ladda ner från Kriterium.se. Kriterium är ett samarbete mellan lärosäten och …
 • Kriterium
 • Nya böcker
0 Kommentarer
september 8, 2021 | ht-bok

Ojämlika arbetsplatser. Ny bok från Kriterium (open access)

Den nya antologin Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet (red. Kristina Boréus, Anders Neergaard & Lena Sohl) handlar om det ojämlika arbetslivet …
 • Kriterium
 • Nya böcker
0 Kommentarer
januari 19, 2021 | ht-bok

Ny bok om miljöfrågornas genombrott (Kriterium)

Det var med Stockholmskonferensen 1972 som världens uppmärksamhet för första gången på allvar riktades mot vår hotade livsmiljö. För den svenska allmänheten var problematiken …
 • Kriterium
 • Nya böcker
0 Kommentarer
december 8, 2020 | ht-bok

Ny bok från Kriterium om Kungl. Vetenskapsakademien (OA)

Kungliga Vetenskapsakademien fungerade som en lärd centralinstitution i 1700-talets Sverige och var ända från början avsedd att omfatta ett brett spektrum av discipliner och …
 • Kriterium
 • Nya böcker
0 Kommentarer
september 1, 2020 | ht-bok

Ny antologi om medicinsk humaniora (Kriterium)

Covid-19-pandemin har på många sätt synliggjort vikten av den medicinska kunskapen, men också hur problematisk denna kunskap kan vara. Vems kunskap ska gälla? Hur …
 • Kriterium
 • Nya böcker
0 Kommentarer
juni 17, 2020 | ht-bok

Ny antologi om censur (Kriterium)

Så länge det har funnits litteratur har det även funnits försök att kontrollera och styra den. I Forbidden Literature undersöker författarna den komplexa relation …
 • Kriterium
 • Nya böcker
0 Kommentarer