Nya böcker från Kriterium

Tre nya böcker från Kriterium finns nu tillgängliga open access. Läs mer och ladda ner från Kriterium.se.

Kriterium är ett samarbete mellan lärosäten och förlag och drivs med stöd även från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga biblioteket. Målet med Kriterium är både att stärka bokens status i Sverige, och att i ett internationellt perspektiv kvalitetsmärka svenska forskningsresultat med samma metod som används i andra länder.

Kriterium är öppet för vetenskapliga böcker från alla lärosäten och förlag. Framför allt riktar sig Kriterium till forskare och forskning med svensk anknytning och värnar särskilt om traditionen med vetenskapliga böcker utgivna i Sverige. Målet är att utvidga samarbetet till fler lärosäten och att etablera ett konsortium för en långsiktig verksamhet.

Birgittinerna och deras bilder

Eva Lindqvist Sandgren

En studie av bild, rum och betraktare i Vadstena klosterkyrka omkring år 150.

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS

The Archaeologist In-Between
Olov Janse 1892–1985

Anna Källén & Johan Hegardt

Boken berättar historien om arkeologen Olov Janse och hans fru Renées märkliga resor över världen, genom en lång rad kulturella och politiska sammanhang.

MAKADAM FÖRLAG

Hälsinglands inredningskultur

Ingalill Nyström, Johan Knutsson och Anneli Palmsköld (red.)

Antologin är en samlad redovisning av forskningsresultat från det fyraåriga VR-projektet Dekorerade interiörer i hälsingegårdarna – en holistisk studie av ett kulturhistoriskt världsarv (2014–2017).

oktober 5, 2021

Inlägget postades i

Kriterium Nya böcker