Ny bok från Kriterium om Kungl. Vetenskapsakademien (OA)

Kungliga Vetenskapsakademien fungerade som en lärd centralinstitution i 1700-talets Sverige och var ända från början avsedd att omfatta ett brett spektrum av discipliner och samla framstående forskare till utbyte av idéer.
I Det villrådiga samhället belyser Mathias Persson akademiens politiska och ekonomiska ideologi under perioden 1739–1792 mot bakgrund av organisationens täta förbindelser med de svenska makthavarna och samhällets elit. Hans studie ger vid handen att Vetenskapsakademien överlag hade en slagsida åt det traditionella och att synen på samhället var påtagligt färgad av medlemmarnas band till samhällsledningen. Samtidigt visade akademien prov på nya idéer som låg i linje med en allmänt ökande betoning av dels individens förmåga att ta eget ansvar, dels den spontana samhällsutvecklingens potential. Persson visar också att ledamöterna tillskrev sig själva en viktig roll i de samhällsförbättrande projekt som var deras vision och
som de konkret bidrog till.

Boken finns tillgänglig open access från kriterium.se

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker och är öppet för forskare, förlag och skriftserier från hela landet.

december 8, 2020

Inlägget postades i

Kriterium Nya böcker