De Risu: ny bok om skratt i grekisk och romersk litteratur (open access)

För ungefär tjugo år sedan beslöt de klassiska institutionerna vid fem universitet runt Östersjön att skapa ett nätverk för ömsesidiga kontakter och för samarbete inom undervisning och forskning. Årligen anordnas konferenser med namnet Colloquia Baltica, och de har blivit ett viktigt inslag i vår verksamhet. När det sextonde Colloquium Balticum arrangerades i Lund i november 2018 var temat ”Representations and evaluations of laughter in Greek and Latin literature”. Ett urval av bidragen har nu resulterat i boken De Risu redigerad av Johanna Akujärvi, Jerker Blomqvist och Karin Blomqvist. Boken visar att detta ämne kan belysas från vitt skilda vinklar och behandlas från en rad olika utgångspunkter.

Aristoteles, Cicero, Quintilianus och andra antika teoretiker diskuterade hur komiska och förlöjligande element kunde fungera i litteratur och talekonst. Deras ställningstaganden analyseras av Vita Paparinska (Riga) i volymens inledande studie.

Sokrates gjorde sig känd som ironiker, och Gita Bērziņa (Riga) visar hur han med ironi och låtsat allvar i hans lärjunge Xenofons skrift Symposion får överhanden i de filosofiska diskussionerna. Platon, en annan Sokrateslärjunge, betraktade komik som ett problematiskt element i sin idealstat. Claudia Zichi (Lund/Uppsala) visar hur han försökte bemästra dessa problem.

Ironier och elaka skämt användes flitigt även i antikens samhällen när en antagonist eller fiende skulle baktalas och smutskastas. Nijolė Juchnevičienė (Vilnius) visar hur Themistokles i det klassiska Athen angrep politiska rivaler med denna strategi. Dovilė Čitavičiūtė och Audronė Kučinskienė (Vilnius) behandlar Ciceros användning av liknande metoder i sina rättegångstal. Förlöjligande av företrädare för en rivaliserande språk- och litteraturvetenskaplig teori behandlas av Jerker Blomqvist (Lund). Astrid Nilsson (Lund) visar hur en författare för att nedvärdera en person, historisk eller fiktiv, kunde anföra skrattande och skämtlystnad vid olämpliga tillfällen som symptom på en vittgående moralisk depravation.

Verbala skämt är långt ifrån alltid möjliga att överföra från ett språk till ett annat. De svårigheter av detta slag som översättare av antika komedier till moderna språk ställs inför behandlas av Johanna Akujärvi (Lund; om Aristofanes på svenska) och Maria-Kristiina Lotman och Anna Shkuratova (Tartu; om Plautus på estniska och ryska).

DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature går att ladda ner open access via skriftseriernas hemsida här. Där kan du även beställa ett tryckt ex via LUs bokshop.

oktober 5, 2021

Inlägget postades i

Nya böcker