Maria Magdalenas evangelium i svensk översättning

En stor majoritet av de källor vi har bevarade från antiken är skrivna av och för män. Men i Maria Magdalenas evangelium – nu för första gången i svensk översättning – är hjälten en kvinna. Den nästan två tusen år gamla texten ger en helt annan bild av Maria Magdalena än den vi är vana vid. En av de dominerande avbildningarna av Maria i västerländsk kulturhistoria är nämligen bilden av en syndig kvinna som i vördnad tvättar Jesu fötter med sitt hår. I Maria Magdalenas evangelium är det Maria som har huvudrollen och hon upphöjs som en andlig mästare. Texten är svårt fragmenterad, men tillräckligt många sidor kvarstår för att vi ska få en bild över huvudinnehållet i berättelsen. I evangeliet uppenbarar sig Jesus för Maria Magdalena och erbjuder henne hemlig kunskap. Maria är särskilt utvald för sin förmåga och får förklarar för de andra lärjungarna vad Jesu budskap egentligen betyder. Det är dock ingen lätt läsning. Texten tvingar oss fundera på många svåra frågor, såsom Guds natur, själens ursprung och tillvarons själva grundvalar. Den svenska översättningen som den här boken presenterar följs därför av en historisk bakgrund till de religiösa och filosofiska tankar Maria och Jesus behandlar. Boken avslutas sedan med att utforska frågan som ständigt finns i textens förgrund: vilken roll hade egentligen kvinnan i den tidiga kristendomen? Vad kan Maria Magdalenas evangelium avslöja om detta?

Paul Linjamaa är fil.dr religionshistoria och verksam vid CTR.

oktober 20, 2020

Inlägget postades i

Nya böcker