Shakespeare och nutida genuspolitik – ny bok (open access)

Shakespeares dramatik har i alla tider bearbetats av och inspirerat andra dramatiker. Själv baserade Shakespeare sina pjäser på redan existerande berättelser, alltifrån historiska händelser och antika myter till nyskrivna texter av samtida kollegor. Kung Lear och hans döttrar, till exempel, förekommer i otaliga skepnader både före och efter Shakespeares version. Under 1900-talets sista decennier blev det särskilt vanligt att behandla Shakespeares tragedier som kammarspel om familjerelationer, både i uppsättningar och i nydiktningar. I Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1980-2010 undersöker jag nyskrivna pjäser som kretsar kring rollfigurer från fem av Shakespeares tragedier.

Många av adaptationerna har en feministisk ansats och jag är särskilt intresserad av hur teatergrupper kring millennieskiftet låter Shakespeares texter förhålla sig till en nutida genuspolitik. Inte minst inom den Shakespearedominerade brittiska teatern har det under de senaste 40 åren härjat en debatt om hur könsbalansen kan jämnas ut inom skådespelaryrket, vilket bland annat har lett till en alltmer öppen attityd när det gäller vilken kropp som kan spela vilken roll. De feministiska pjäser jag analyserar använder sig dessutom av ett antal specifika strategier för att ge utrymme och en röst åt de fiktiva kvinnor som anses ha blivit undanskuffade och nedtystade i Shakespeares versioner av berättelserna.

Samtidigt som det skrevs nya pjäser ur Lady Macbeths synvinkel som en motvikt till den mansdominerade och kvinnodemoniserande Macbeth försökte skådespelare som spelade rollen i Shakespeares pjäs avtäcka de mänskliga sidorna hos henne under alla stereotyper och konventioner som samlats under åren. Om man jämför Shakespeares text med de källor han använde upptäcker man dessutom att han redan har gjort en stor insats när gäller att mänskliggöra Macbeths fru och ge henne mer utrymme att uttrycka sig. Detta ger perspektiv på hur man genom teaterhistorien har förhållit sig till och utvecklat Shakespeares kvinnor utifrån olika angreppsvinklar.

Mette Hildeman Sjölin disputerade på avhandlingen Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1979-2010 2017. Avhandlingen finns nu utgiven i Lund Studies in English och finns tillgänglig för nedladdning open access här.

september 22, 2020

Inlägget postades i

Nya böcker