Ny bok från LUP: Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884 (open access)

Samtidigt som vi får djupt oroande rapporter om situationen i norra Etiopien publicerar Lund University Press boken Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884, en i hög grad aktuell publikation för den som vill bättre förstå bakgrunden till dagens etniska motsättningar i Etiopien och maktkampen om Tigray. 

Redan som licentiat i Lund på 1950-talet såg Sven Rubenson att Etiopiens moderna historia skrivits helt på basis av europeiska källor samtidigt som det i arkiven i Europa och Mellanöstern fanns ett rikt helt outnyttjat etiopiskt källmaterial i form av brev och fördrag. Efter årtionden av arkivforskning i bland annat Kairo, Istanbul, Rom, Paris London och Stockholm hade han samlat ihop ett tusental dokument skrivna av etiopiska kejsare, ämbetsmän och religiösa ledare under 1800-talet. Publicerade i serien Acta Aethiopica, där Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884 är den fjärde volymen, ger de en ovärderlig inblick i hur etiopierna själva uppfattade och reagerade på europeisk kolonialism och mission och hur det moderna Etiopien växte fram.

Den nu aktuella volymen innehåller 199 dokument, huvudsakligen på amhariska och arabiska, liksom i tidigare volymer återgivna i facsimili med en engelsk översättning och noter, samt en fyllig inledning och rikliga indices. Breven visar hur etiopierna lärde sig navigera i det koloniala spelet, inte sällan genom att spela ut européerna mot varandra, hur de etiopiska kejsarna för första gången försökte sig på att definiera sitt rikes gränser och inte minst hur makten i Etiopien alltmer försköts söderut. 

Volymen har med bistånd av etiopiska kollegor färdigställts av professor Samuel Rubenson som tagit över det otroligt rika forskningsmaterial hans far lämnade efter sig vid sin bortgång 2013.

Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884 är den åttonde boken som ges ut av Lund University Press – besök LUP på https://www.lunduniversitypress.lu.se/

LUP finns nu även på Twitter, följ via @LundPress

Boken går att beställa och ladda ner open access från Manchester University Press hemsida, https://www.manchesteropenhive.com/.

maj 17, 2021

Inlägget postades i

Nya böcker