Ny bok från LUP: Incest in Sweden (open access)

För 300 år sedan avrättades en man och hans avlidna hustrus syster i Sverige ifall det avslöjades att de hade haft sexuellt umgänge. Deras relation definierades som incestuös och benådningar var sällsynta. Grunden för incestförbuden hämtades från Bibeln, vilket förklarar att biologiskt släktskap jämställdes med släktskap baserat på giftermål. Incestförbuden omfattade därmed många fler relationskategorier än idag och fram till sent 1800-tal var de flesta incestuösa relationer frivilliga föreningar mellan två vuxna individer som saknade biologiska släktband.

I början av 1700-talet var svensk rättspraxis bland Europas strängaste när det gällde incestbrott och dödsstraffet verkställdes regelbundet. Idag utmärker sig Sverige tvärtom för sin liberala lagstiftning. Även om det svenska exemplet är exceptionellt har utvecklingen stora likheter med andra länder i Europa. Genom att analysera såväl incestbrott som dispensansökningar under perioden 1680–1940 undersöker författaren vilka normer som har legat till grund för samhällets skiftande inställning till incestuösa relationer i Sverige och sätter utvecklingen i relation till andra europeiska länder.

 Även om incestdebatten i olika tider har dominerats av religiösa, moraliska och senare medicinska föreställningar, visar undersökningen att det ofta har varit helt andra värderingar som fått avgörande – ibland livsavgörande – betydelse för utfallet av olika incestärenden.

Incest in Sweden är den sjätte boken som publiceras av Lund University Press – besök LUP här.https://www.lunduniversitypress.lu.se/

Boken finns att ladda ner open access på: https://www.manchesteropenhive.com/view/9789198469912/9789198469912.xml?rskey=epF9yz&result=1

september 8, 2020

Inlägget postades i

Lund University Press Nya böcker