Ny bok om akademiskt skrivande

I februari 2019 började lundahistorikern David Larsson Heidenblad att blogga om sin forskartillvaro. Hans blogg kretsade kring hur det egentligen går till att skriva en ”andrabok”, det vill säga den bok som en forskare skriver efter avhandlingen. Genom att dokumentera sin skriv- och arbetsprocess – samt dela med sig av saker han lärt sig under sina år som postdoc – sökte han synliggöra och diskutera unga forskares villkor. Särskild vikt lades vid teman som jämställdhet, motgångar, osäkerhet och möjligheterna att kombinera föräldraskap och forskarliv.

Bloggen ”Ett år av akademiskt skrivande” blev snabbt populär. I april 2020 gavs den ut som en bok av Studentlitteratur med samma namn. Boken vann många nya läsare och önskemål restes om en engelsk översättning. Och nu i dagarna, ganska exakt två år efter det att bloggen startades, har A Year of Academic Writing utkommit. I samband med detta har också en engelsk version av bloggen lanserats där inläggen kommer att publiceras med två års fördröjning under 2021–2022.

Länk till den engelskspråkiga bloggen: https://ayearofacademicwriting.blogspot.com

Länk till den svenskspråkiga bloggen (som namnet till trots fortsatt att rulla vidare): https://davidlarssonheidenblad.blogspot.com

februari 9, 2021

Inlägget postades i

Nya böcker