Den amerikanska kampen för mänskliga rättigheter

Reagan, Congress, and Human Rights undersöker jag vilken roll mänskliga rättigheter spelade i USAs utrikespolitik under 1980-talet med utgångspunkt i förhållandet mellan Ronald Reagans administration och medlemmar av kongressen. Reagan försökte inledningsvis nedprioritera de mänskliga rättigheternas  roll i USAs utrikespolitik som ett brott med föregångaren Jimmy Carter. Jag demonstrerar hur press från kongressmedlemmar fick Reagan att omvärdera denna strategi och i stället formulera en konservativ politik för mänskliga rättigheter baserad på antikommunism och selektiv demokratispridning. Denna utveckling medförde en kontinuerlig kamp mellan administrationen och kongressmedlemmar om att definiera de mänskliga rättigheternas rätta roll i amerikansk utrikespolitik.  

Boken kombinerar en generell översikt över mänskliga rättigheter i USAs utrikespolitik mot slutet av kalla kriget med detaljerade fallstudier av hur dessa formade USAs utrikespolitik gentemot Sovjetunionen, Sydafrika och Nicaragua. Jag demonstrerar hur liberala och konservativa politiker selektivt använde mänskliga rättigheter som ett begrepp för att främja deras utrikespolitiska agendor. Min slutsats är att detta både medverkade till att etablera mänskliga rättigheter som ett centralt moraliskt språk i amerikansk utrikespolitik samt medförde en tilltagande politisering. I stort sett alla talade om mänskliga rättigheter i de utrikespolitiska debatterna, men det fanns sällan konsensus om hur dessa skulle påverka den förda politiken.  

Forskningen emanerar ur in mångåriga fascination av USA och den roll begrepp som mänskliga rättigheter och demokrati spelar i amerikansk politik och självförståelse. Dessutom är boken formad av mina upplevelser som fellow i den amerikanska kongressen, där jag 2012 arbetade ett halvår i representanthusets Foreign Affairs Committee. Denne upplevelse gjorde mig intresserad av att undersöka hur individuella kongressmedlemmar påverkar amerikansk utrikespolitik. Det har jag gjort genom omfattande studier av arkivmaterial där sekretessen nyligen hävts samt intervjuer med medlemmar av Reagans administration, kongressmedlemmar och ledande figurer från NGO:er med fokus på mänskliga rättigheter. 

Rasmus Sinding Søndergaard

Boken som är utgiven av Cambridge University Press ger en djupare förståelse för hur amerikanska politiker har använt mänskliga rättigheter för att motivera, legitimera och kritisera USAs utrikespolitik. Mer info finns på förlagets hemsida.

september 29, 2020

Inlägget postades i

Nya böcker