Visa expanderat
september 8, 2020 | ht-bok

Ny bok: Vid världens ände

På senare år har Sverigebilden aktualiserats i olika internationella sammanhang – i allt från migration till coronastrategi. Frågan tas på största allvar och fenomenet …
  • Nya böcker
0 Kommentarer
september 1, 2020 | ht-bok

Ny antologi om medicinsk humaniora (Kriterium)

Covid-19-pandemin har på många sätt synliggjort vikten av den medicinska kunskapen, men också hur problematisk denna kunskap kan vara. Vems kunskap ska gälla? Hur …
  • Kriterium
  • Nya böcker
0 Kommentarer
augusti 31, 2020 | ht-bok

Ny bok om fablernas värld

Fablerna om vargen och tranan, om hunden med köttstycket och om åsnan i lejonhuden var för många svenskar under äldre tid lika välbekanta som …
  • Nya böcker
0 Kommentarer
juni 17, 2020 | ht-bok

Ny antologi om censur (Kriterium)

Så länge det har funnits litteratur har det även funnits försök att kontrollera och styra den. I Forbidden Literature undersöker författarna den komplexa relation …
  • Kriterium
  • Nya böcker
0 Kommentarer
juni 15, 2020 | ht-bok

Ny bok om mediernas historia (open access)

Boken Mediernas historia: Från big bang till big data är den senaste i skriftserien Mediehistoriskt arkiv (http://mediehistorisktarkiv.se). Med drygt 40 utgivna volymer sedan skriftserien …
  • Nya böcker
0 Kommentarer
juni 10, 2020 | ht-bok

Mer retrodigitalisering av böcker!

Som en del i arbetet med att tillgängliggöra HT-fakulteternas forskning har skriftserierna under våren retrodigitaliserat stora delar av serierna Ugglan. Minerva serien, Ugglan. Lund …
  • HT bokinfo
0 Kommentarer
juni 10, 2020 | ht-bok

Sök medel för OA-publicering av böcker

Fonden för finansiering av författaravgifter för open access-publicering av böcker har tillförts ytterligare medel!  Sedan juni 2019, då fonden gjordes tillgänglig, har forskare från …
  • HT bokinfo
0 Kommentarer
juni 9, 2020 | ht-bok

Välkommen till HT:s bokblogg

Hej och välkommen till HT:s bokblogg! Bloggen är kopplad till skriftserierna på HT och här kommer du att kunna läsa om nya avhandlingar och …
  • HT bokinfo
0 Kommentarer
Nyare inlägg